Röde Hanen - Stockholm

Stockholms Brandförsvars historia

Artiklar-Bilder-Böcker

Under denna rubrik kommer det att återfinnas historiken, utvecklingen och händelser som genomgått Stockholms brandkår sedan bildandet 1875. Men även intressant historik om vad som föregicks tiden innan.

Besök:

 1. - Boksidan/tidskrifter/personaltidning
 2. - Bränder
 3. - Brandchefer, denna sida
 4. - Brandkårens Idrottklubb
 5. - Brandmännens årsbok
 6. - Fackliga-utvecklingen
 7. - Fordon: Ambulanser, samt miljöer
 8. - Fordon: Brandfordon, samt miljöer
 9. - Kuriosa, denna sida skrolla ner
 10. - Persongalleri,     under arbete
 11. - Pressklipp 
 12. - Stockholms Brandkår 1875 fram till år 1899, läs om historien                       och/eller besök bildarkivet
 13. - Stockholms Brandkår 1900 fram till år 1939, läs om historien   och/eller besök bildarkivet
 14. - Stockholms Brandkår 1940 och framåt, läs om historien och/eller besök bildarkivet
 

   

Brandchefer i Stockholm

Elis Bruno Hollsten 1875-1900

Ernst Sabelström 1900-1910

Axel Svinhuvud 1911-1932

Harald Seldén 1932-1944

Erik Arve 1944-1956

John-Erik Skogsberg 1956-1968

Carl-Otto Falk 1968-1985

Lars Henricsson 1984-1997

 Hans Lagerhorn 1997-2007

Jan Wisén 2007-2012

   

Stockholms Brandchefer och brandkaptener

  

  

/st-erik.jpg

 

Allmänna artiklar som inte är direkt anknutet till specifik brandstation

 En kort historisk återblick över  brandväsendet före  yrkesbrandkårernas  tillkomst, av Erik Arve.

 Läs historiken som publicerades i  

 Brandmännens årsbok 1950 (PDF) 

 Brand- och polisalarmanläggningar i  Stockholm 1949  
 Brandpumpar, funktion och användning  Harald A:son Moberg 1945
 Brandskyddsanordningar - 1923  AB Rylander&Asplund - Stockholm
Brand och brandskyddsföreskrifter i huvudstaden för jämt 200 år sedan  Av amanuensen O. Englund 1927
Eldsvådor-genom-el.pdf
 Elektriska nämnden
 Stockholms verkstäder under äldre tider  
 Handbok om Brandtelegrafer  Städernas Allmänna Brandstodsbolag 1908

 Henrikssons Brandredskap

 Katalog från 1941

 stadgar-pensionskassa-1946.pdf -

Stockholms stads Brandkårs enskilda familjepensionsstiftelse

   Pensionskassa

Operan-brandinstruktion-från-år-1832-s.pdf

 Manual för Operans säkerhets arbete
 Total kolsyre - pulver - brandsläckare  Broschyr från 1940
Uniformshistoria, Stockholms Brandkårs 1875-1985  Från Samlarförbundet Nordstjärnan nr 9/199
 INSTRUKTION för manskapet vid Stockholms Brandkår 1893  Instruktionsbok hittades på Brännkyrkastn på Bäckvägen. Men innehavarna tjänstgjorde vid Liljeholmens brandstation troligtvis 1928-30

per-rohlen.pdf 

En artikel i Fib aktuellt 1979 om brandingenjören Per Rohlén

 

 Stockholms stads brandkår 

På Stockholms norra begravningsplats, invid Solna kyrkväg finns en begravningsplats tillägnad i första hand personer som omkommit i tjänsten.

>Mer historik finns att läsa här

 

 Annonser

 Modebilderna är tagna av Winquist, Uggla

 

 

  Brandvandringar

 Stadsvandring i bränders fotspår på  Östermalm   Christer Lundell
 Stadsvandring i bränders fotspår på Söder  Christer Lundell
 Stadsvandring i bränders fotspår på  Reimersholme  Christer Lundell
 Stadsvandring i bränders fotspår på  Kungsholmen  Kommande

 Kuriosa

  Öknamnen och dess uppkomst  Göran Fagerberg, unik samling
  Brandkårshistorier  Göran Fagerberg, spännande  läsning
 Kuriositeter - om en jättebrand - avbrott -   radioutsändning  Röde Hanens arkiv
 Brandkåren och vi  Kuriosa från 1951
 Bland Stockholms Brandsoldater  Av Satyr
Före kamratföreningen  
 Brandkårsunge-1933.pdf  Kurt-Allan Paulsson berättar om åren 1933-1948 på Kungsholmens  brandstation.

 Sköld

 

 Brevsprättare

  

Första hjälpen kudde

 

Neessesär

/nyckelring-guld.jpg

Nyckelring

 Vattentemperaturmätare

 

 

Jonas Sandqvist privata Stockholms samling. Klicka på bilden för förstoring och skärpa

 

Elegant armbandsklocka

 

Brandmännes musikkår

en femtioårig epok i Stockholms Brandkårs historia (PDF)

  

/brandkarens-musikkar-1912.jpg

 - Vår musikkår av ordföranden brandförman K Paulsson

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu