Röde Hanen - Stockholms brandhistoria

Stockholms brandförsvars historia

Artiklar-Bilder-Böcker

Under denna rubrik kommer det att återfinnas historiken, utvecklingen och händelser som genomgått Stockholms brandkår sedan bildandet 1875. Men även intressant historik om vad som föregicks tiden innan.

Alla bilder på hemsidan är från Röde Hanens arkiv om inget annat anges.

Besök:

 1. - Boksidan
 2. - Röde Hanen i pressen
 3. - Bränder text och bilder
 4. - Bränder bilder, förstoringsbara
 5. - Brandchefer, officerare/underofficerare (denna sida)
 6. - Brandkårens Idrottklubb
 7. - Brandmännens årsbok
 8. - Fackliga-utvecklingen
 9. - Filmer-om-brandkåren
 10. - Fordon: Ambulanser, samt miljöer
 11. - Fordon: Brandfordon, samt miljöer
 12. - Konstverk/teckningar
 13. - Kuriosa, denna sida skrolla ner
 14. - Persongalleri,     under arbete 
 15. - Stockholms Brandkår 1875 fram till år 1899, läs om historien, verksamhetsberättelser och besök bildarkivet
 16. - Stockholms Brandkår 1900 fram till år 1939, läs om historien, verksamhetsberättelser och besök bildarkivet
 17. - Stockholms Brandkår 1940 och framåt, läs om historien. verksamhetsberättelser och besök bildarkivet
 18. /Musikkåren
 19.  Allmänna artiklar. (denna sida långt ner)

 

   

Brandchefer i Stockholm

Elis Bruno Hollsten 1875-1900

Ernst Sabelström 1900-1910

Axel Svinhuvud 1911-1932

Harald Seldén 1932-1944

Erik Arve 1944-1956

John-Erik Skogsberg 1956-1968

Carl-Otto Falk 1968-1985

Lars Henricsson 1984-1997

 Hans Lagerhorn 1997-2007

Jan Wisén 2007-2012

   

Stockholms Brandchefer och brandkaptener

  

 

  

Brandkårens officerare och underofficerare

(klicka för förstoring)

   

 

Allmänna artiklar som inte är direkt anknutet till specifik brandstation

 En kort historisk återblick över  brandväsendet före  yrkesbrandkårernas  tillkomst, av Erik Arve.

 Läs historiken som publicerades i  

 Brandmännens årsbok 1950 (PDF) 

 1908 Handbok om Brandtelegrafer Städernas Allmänna Brandstodsbolag 1908
 1918 Protokoll-Brandchefsföreningen- 1918.pdf
Historik om brandchefsföreningen och dess ombildning till Svenska Brandskyddsföreningen
 1923 Brandskyddsanordningar AB Rylander&Asplund - Stockholm
 1925 Stockholms verkstäder under äldre tider
Av Philip.a.widell. Historisk återblick
 1927 Brand och brandskyddsföreskrifter i huvudstaden för jämt 200 år sedan Av amanuensen O. Englund 1927
 1928  Brissmanhjälmen-april-20199084.pdf
 
 1932 Eldsvådor-genom-el.pdf
Elektriska nämnden
 Brandpumpar, funktion och användning  Harald A:son Moberg 1945
 1949 Brand- och polisalarmanläggningar i  Stockholm  
Redovisning-säkerhetsvakter-1956-60.pdf  
1980 Brandfordon-1986.pdf Brandförsvarets fordon år 1986, en kavalkad

 stadgar-pensionskassa-1946.pdf -

Stockholms stads Brandkårs enskilda familjepensionsstiftelse

   Pensionskassa

Operan-brandinstruktion-från-år-1832-s.pdf

 Manual för Operans säkerhets arbete
 Total kolsyre - pulver - brandsläckare  Broschyr från 1940
Uniformshistoria, Stockholms Brandkårs 1875-1985  Från Samlarförbundet Nordstjärnan nr 9/199
 INSTRUKTION för manskapet vid Stockholms Brandkår 1893  Instruktionsbok hittades på Brännkyrkastn på Bäckvägen. Men innehavarna tjänstgjorde vid Liljeholmens brandstation troligtvis 1928-30

per-rohlen.pdf 

En artikel i Fib aktuellt 1979 om brandingenjören Per Rohlén

 

 Stockholms stads brandkår 

På Stockholms norra begravningsplats, invid Solna kyrkväg finns en begravningsplats tillägnad i första hand personer som omkommit i tjänsten.

>Mer historik finns att läsa här

 

 Annonser

Ericssons broschyr på engelska

Handbok vid Heta Arbeten 1953

 Modebilderna är tagna av Winquist, Uggla

 

 

 Kuriosa

Vem var Brandkarlen MacDonald mac-donald-red.pdf
På den tiden då det begav sig !
 Gubben-lur-brandhistoria.pdf  En brandkårshistoria av Frille
 Elden-är-lös-kuriosa.pdf  Brandkårsuppvisning på Stadion 1954
  Öknamnen och dess uppkomst  Göran Fagerberg, unik samling
  Brandkårshistorier  Göran Fagerberg, spännande  läsning
 Kuriositeter - om en jättebrand - avbrott -   radioutsändning  Röde Hanens arkiv
 Brandkåren och vi  Kuriosa från 1951
 Bland Stockholms Brandsoldater  Av Satyr
Före kamratföreningen  
 Brandkårsunge-1933.pdf  Kurt-Allan Paulsson berättar om åren 1933-1948 på Kungsholmens  brandstation.

 Sköld

 

 Brevsprättare

  

Första hjälpen kudde

 

Neessesär

/nyckelring-guld.jpg

Nyckelring

 Vattentemperaturmätare

 

 

Jonas Sandqvist privata Stockholms samling. Klicka på bilden för förstoring och skärpa

 

Elegant armbandsklocka

Kniv graverad med Stockholms brandkår och skeden med JO =Johannes

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu