Röde Hanen - Stockholms brandhistoria

Stockholms brandförsvars historia

Sthlm Brandkår 1875-1899

Se BILDARKIVET

Artiklar och Verksamhetsberättelser

Brandkårens hästar,  av Carl Gyllenhammar

läs berättelsen här (PDF) 

Brandtelegrafen

- Brandtelegrafen

Brandordningar mm

- Brandanordningar och eldsläckningsanstalter i gamla Stockholm

Brandskyddet i gamla Sthlm

 Brandskyddet i Stockholm under äldsta tider av H Selldén

Den stora slottsbranden

- Den stora slottsbranden i Stockholm 1697

Elden är lös en samlingberättelser

- Elden är lös en samling berättelser om de stora bränderna

Kungliga brandvaktsdreglementet

Första Kungliga Brandvaktsreglementet 1729

Hur Stockholms brandkår började

läs historien här (PDF)  av Arnold Billvik 1950

Röde Hanens arkiv fr 1863-

läs hela berättelsen (PDF)  av Arnold Billvik 1948

  Röde Hanen - gamla sthlm

- Röde Hanen i det gamla Stockholm (PDF)

Brandväsendet, Sthlm officiella stat 1891-1895

Stockholm 1891

Stockholms Brandväsende

- Stockholms brandväsende av Bruno Hollsten 

Stockholms stora bränder fr 1297-1899

- Större bränder i Stockholm fram till 1899

Ludviksbergsfabriken-historia.pdf

Ångsprutornas historia

 
     

Verksamhetsberättelser

 

sthlm-stads-brandv-1876.pdf

sthlm-stads-brandv-1877.pdf

sthlm-stads-brandv-1878.pdf

sthlm-stads-brandv-1879.pdf

sthlm-stads-brandv-1880.pdf

sthlm-stads-brandv-1881.pdf

sthlm-stads-brandv-1882.pdf

sthlm-stads-brandv-1883.pdf

sthlm-stads-brandv-1884.pdf

sthlm-stads-brandv-1885.pdf

sthlm-stads-brandv-1886.pdf

sthlm-stads-brandv-1887.pdf

sthlm-stads-brandv-1888.pdf

sthlm-stads-brandv-1889.pdf

sthlm-stads-brandv-1890.pdf

sthlm-stads-brandv-1891.pdf

sthlm-stads-brandv-1892.pdf

sthlm-stads-brandv-1893.pdf

sthlm-stads-brandv-1894.pdf

sthlm-stads-brandv-1895.pdf

sthlm-stads-brandv-1896.pdf

     

 

 

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu