Röde Hanen - Stockholm

Stockholms Brandförsvars historia

Museum

Katarina Brandmuseum

> Brandmän vi minns (se)

Museet kan anordna visning för grupper. Kontaktpersoner är Christer Lundell tfn 073 973 12 09 eller e-post: christer.lundell@mail.com 

Föreningen Röde Hanen hade länge önskat ett eget museum. I samband med ombyggnad av Katarina brandstation under åren 1986-1990 friställdes ett tidigare stall, det så kallade Polisstallet, för ändamålet. Stallet byggdes i mitten av 1800 talet för de hästar, som den nybildade poliskåren förfogade över. Med tiden tog brandkåren över byggnaden, som användes till förråd.

Museet invigdes 1993 efter ett omfattande arbete av brandmännen Christer Lundell och Martin Andersson. Även brandpersonal från Katarina brandstation och medlemmar i föreningen har stor del i arbetet. Från stadsmuseet gjorde Monica Eriksson en imponerande insats för att färdigställa museet.

De föremål som visas är från brandkårens äldsta  tid i slutet av 1800 talet. Högst upp på önskelistan är större lokaler för att även kunna härbärgera äldre brandbilar och en del hästdragna vagnar, bl a en ångspruta från 1907 och en automobilmotorspruta från 1931.

År 2016 var det dags för en total renovering av museet. El, golv och väggar/tak behövdes gås igenom. Ett omfattande arbete genomfördes och stod klart till augusti samma år. Allt arbete genomfördes av ideella krafter.

>Ett stycke historia om Brandmuseet

 

Nytt på museet  

    

Fågel Fenix nyputsad

      

Lillo har fixat fram trevliga gångmattor till museet.

Se bilderna förstorade, klicka på bilden

 

Brandkårens Idrottsklubbs sektion på museet. Alla idrottsgrenar med historia presenteras

Nu har bilder på veteransektionens arbete med renoveringar av de gamla fordonen kommit upp i museet

 En modell i plåt som någon knåpat ihop. Skänkt av Brännkyrka stn.

 

Förberedelser för taveluppsättning

"Mälarn" går igenom texter och bilder för BIK montern

 

 

(klicka på bild)

Brandhistoriska Sällskapet hade sitt årsmöte förlagd till Rode Hanens museum 2017

Foto: Gert Ekström

  

BHS besök på Kt 2017

Foto: Inger Björk

Världens äldsta brandstation, ännu igång, är rubriken på en artikel om museet i Tidningen Kvällsstunden nr 19 2017 (läshär)

Text och foto Leif Syrén 

 

   

Röde Hanens nya flagga samt toppemblemet  

Klicka på bild

 I museet finns nu en hylla uppsatt med hjälmar

  

Detta fina lejon satt på hakbanden på de tidigare hjälmarna 

 

 Nyinvigning av museet den 9 augusti 2016 och Kaares 100 årsdag

 Foto:Urban Duhrin

(Samtliga bilder finns högupplösta)

  

Jan Wisén följer Kaare Brandsjö till museet

  Kaare Brandsjö ser glad och tacksam för uppvaktningen i bakgrunden Anders Klarström och Göran Schnell
 Sigge Dellerts orkester underhöll

 

Lars Henricsson gratulerar Kaare på 100 års dagen

 

Bernt Andersson och Lars Henricsson

 Svante Borg håller tal till Kaare och till museets nyinvigning

 
   

 

 

En återblick på museets renoveringsarbete

Tisdag den 27 oktober 2015

Nu drar det stora inventeringsarbetet igång på museet. Några av museigruppens medarbetare har dragit igång sorteringen av gamla bilder från olika delar och händelser i Stockholm. En stor del av materialet kommer att läggas på hemsidan.

OBS! Bilderna ligger i tidsordning. För att se arbetets gång måste man scrolla sidan nedåt.

Christer Lundell och Gert Ekström samt Urban Duhrin i arbetstagen.Urban syns inte för han tog bilden.

Karl-Oscar och Lasse Hallander granskar bilder. Foto: Hardy

Fler som granskar och noterar. Foto: Hardy

 

Tisdag 19 januari 2016

Arbetet med putsning av väggar är i full gång likaså nedmontering av alla saker i museet.

Foto: Urban Duhrin

 Nu är de stora sakerna inplastade väl skyddade inför målningen.

 Ja bilderna talar för sig

  

Torsdag 21 januari. Sprutmålning av gamla "puben" Foto: Tommy Wållberg

 
  Målat och klart

Här plockas den näst sista spotlighten ner

   

Den nedre delen av museet tar form dag för dag. Nu har balkarna fått en vackert röd ton.

Foto: Tommy Wållberg

4 februari, golvläggning i det nedre rummet (puben). Halva nuvarande museidelen är målad. Överflyttning av kärror och övriga saker har gjorts till den målade delen. Under v 6 målas andra delen. 

 

16 februari, en stor del av golvet är uppreglat och pålagd golvspånskiva samt isolering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 februari, fortsatt arbete nere i "puben" eller nya museidelen. Vattenläckage upptäcktes av ringa omfattning av Wållan. Felsökning inleddes. Pumpen fungerade som den skulle men diskmaskinen full med vatten. Urpumpning och total frånkoppling. 

Reglar för en hylla utmed långväggen - Svart avslutning ovanför balkarna                  

- Ludde, Wengan, Urban rengjorde spotlightenför att senare på dagen återmontera dessa med hjälp av Lillo. Flera lampor trasiga. Avtäckning av föremål, montrar och golv i halva delen av museet. Lite målning återstår av vägg och balkar.

 Tisdag 8 mars - Slutstrykning i den stora museidelen. Balkarna blir målade i en vackert röd ton.

2 juni 2016 Logon på väggen färdig

 

Katarina brandmuseum 14 dec 2015, som det såg ut innan renoveringen startade

Tidigare tagna bilder  

Vid varje brandstation fanns en lyckta som visade var hjälp fanns att få vid eldsvåda. Lycktorna var till en början gasdrivna.

 

Samtliga bilder foto: Urban Duhrin

 

Ett av de 58 brandskåp som uppsattes runt om i staden vid brandkårens början1876.

Handdragen redskapskärra från en av de mindre brandstationerna. På väggen ses minnes tavlor från

brandkårens sista hästar, Max och Dux, som såldes 1916.

         Vid väggen Katarina brandstations telegraftanläggning från 1880 talet. 

Brandkontorets märke. Brandkontoret, Sveriges första försäkringsbolag grundat 1746. 

 

År 1913 hade brandkåren 29 hästar,

en av dessa var Gerda.

 

 

 Från vänster befälshjälm 1800 tal. 

Mitten manskapshjälm 1800 tal. 

Till höger befälshjälm 1930-1945.

Befälshjälm 1800 tal.

 

 Luftpump till friskluftsapparat.

 Rökskydd för brandmän. 

 

Brandkårens tredje brandchef

Axel Svinhufvud 1910-1932. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu