Röde Hanen - Stockholms brandhistoria

Stockholms brandförsvars historia

Museum

Röde hanens museum

Katarina brandstation ligger i hörnet Katarina västra kyrkogata / Tjärhovsgatan 9–11 på Södermalm i Stockholm och är Storstockholms brandförsvars äldsta anläggning och världens äldsta i bruk varande brandstation på samma plats

 

Visningar och bokningar 

Museet kan anordna visning för grupper med antal min. 5 och max 20 st.

OBS! Brant trappa till nedre delen av museet. Hiss finns ej.

Besöksadress: Tjärhovsgatan 9 efter avtalad tid

Mötesplats utanför Brandstationen

Kostnad 100 kr/person inkl kaffe

 Kontaktperson är Christer Lundell tfn 073 973 12 09 eller

e-post:  209ludde@gmail.com 

   

> Föreningen Röde Hanen hade länge önskat ett eget museum. I samband med ombyggnad av Katarina brandstation under åren 1986-1990 friställdes ett tidigare stall, det så kallade Polisstallet, för ändamålet. Stallet byggdes i mitten av 1800 talet för de hästar, som den nybildade poliskåren förfogade över. Med tiden tog brandkåren över byggnaden, som användes till förråd.

Museet invigdes 1993 efter ett omfattande arbete av brandmännen Christer Lundell och Martin Andersson. Även brandpersonal från Katarina brandstation och medlemmar i föreningen har stor del i arbetet. Från stadsmuseet gjorde Monica Eriksson en imponerande insats för att färdigställa museet.

De föremål som visas är från brandkårens äldsta  tid i slutet av 1800 talet. Högst upp på önskelistan är större lokaler för att även kunna härbärgera äldre brandbilar och en del hästdragna vagnar, bl a en ångspruta från 1907 och en automobilmotorspruta från 1931.

År 2016 var det dags för en total renovering av museet. El, golv och väggar/tak behövdes gås igenom. Ett omfattande arbete genomfördes och stod klart till augusti samma år. Allt arbete genomfördes av ideella krafter.

>Ett stycke historia om Brandmuseet

 

 

Katarina brandstation i modell byggd av Jan Wirstöm

Modellen avtäcktes 14 februari 2023

(förstoringsbara bilder med ett klick)

Jan Wirström, modellbyggaren.

Foto: Anita Wirström Harrie

Christer Lundell och Jan Wirström

Foto: Göran Stark

Övriga bilder

Foto: Urban Duhrin

Nu finns en bok som visar modellbyggandet

 

   

Säkerheten i första ledet när ny spot sätts i för att belysa modellen

MEN FÖRST OCH SIST,TAG VARA PÅ DET GAMLA

OCH RÄDDA VAD SOM ÄNNU RÄDDAS KAN

AV GÅNGNA STOCKHOLMSBILDER FRÅN ATT RAMLA

OCH LYSAS AV ALLHÄRJARLUST I BANN

FÖRST DÅ. FÖR ALLTID BINDAS VÅRA SINNEN

TILL STADENS TROLLKRETS OUPPLÖSLIGT FÅNGNA

TY INTET FÄNGSLAR SÅ SOM GAMLA MINNEN

ÄR TYST DE STIGA UT UR DET FÖRGÅNGNA.

 

Brandvandringar:

reimersholme-en-brandvandring.pdf

brandvandring-i-gamla-stan-v-22-l.pdf

Brandvandring-söder-våren-22.pdf

Nytt på museet  

        (Klickbild)

Åsa Mähring från Stadmuseet är intresserad vårt bildarkiv.

         klicka på bild 

Dansk-Svensk förbrödring på Kungsholmen 1950 tal

Nordiska Brandmännens studiedagars flagga finns på plats i museet. Intresseföreningen startade 1937 och var verksam fram till 2022. Avsikten var utbildning och erfarenhetsutbyte bland de nordiska ländernas brandmän.

 

Museet fyller 30 år - 2022

Firandet ägde rum i samband med ett styrelsemöte

med en enklare lunch med kaffe

Gåva till Röde hanen från kostnärinnan Barbro Ingvaldsson.

Motivet är branden vid Ljunglöfs snusfabrik 1918

Stockholms brandförsvar fick sin första brandbil, en lättare manskaps- och övningsbil av märket Scania-Vabis 1912. Brandkåren fick sin första motorspruta, också den av märket Scania-Vabis 1918. Fotograf Axel Swinhufvud tog under övning med motorsprutan denna bild på Södra Blasieholmskajen den 30 juli 1918.

Christer Lundell, Sven Mählqvist, Per-Åke Gavhed, Urban Duhrin. Staffan Lindberg tog fotot.

Röde hanens museiarbetare efter avslutat arbete med uppsättningen av den stora väggbilden.

Aktivitet i museet en vanlig tisdag.

Träsnideri gjord av Konrad Rydestam, brandförman på Bromma brandstation 1942.

Pryder nu väggen på museet

Nu har det andra valvet fått sin bild. På Kajen på Riddarholmen står Brandförsvarets fordon uppställda med Stadshuset i bakgrunden. Foto: Röde Hanens arkiv

...så här blev det när allt är monterat. Ingången till museet. Hissas upp när det inte används. Foto: Björn Grunnlid


Ny entré tavla till museets gränd. Foto: Urban Duhrin

Ett smakprov hur det kommer att se ut vid entrén till museet. Tre sektioner med fordon från förr med början med det äldsta först.

Foto:U Duhrin

    

Fågel Fenix nyputsad

Ny tavla uppsatt som pryder rummet. En målning över Kt och Katarina kyrka vid branden

Målning: Roine Jansson. Tavlan skänkt av Thomas Heldring

Ett reportage som en journalist vid namn Lasse Jansson gjort och som blev införd  i tidningen Kvällsstunden i maj 2019

      

Lillo har fixat fram trevliga gångmattor till museet.

Se bilderna förstorade, klicka på bilden

 

Brandkårens Idrottsklubbs sektion på museet. Alla idrottsgrenar med historia presenteras

Foto: Urban Duhrin

Nu har bilder på veteransektionens arbete med renoveringar av de gamla fordonen kommit upp i museet

 En modell i plåt som någon knåpat ihop. Skänkt av Brännkyrka stn.

Foto: Urban Duhrin

 

Förberedelser för taveluppsättning

Foto: Urban Duhrin

"Mälarn" går igenom texter och bilder för BIK montern

Foto: Urban Duhrin

 

(klicka på bild)

Brandhistoriska Sällskapet hade sitt årsmöte förlagd till Rode Hanens museum 2017

Foto: Gert Ekström

  

BHS besök på Kt 2017

Foto: Inger Björk

Världens äldsta brandstation, ännu igång, är rubriken på en artikel om museet i Tidningen Kvällsstunden nr 19 2017 (läshär)

Text och foto Leif Syrén 

 

   

Röde Hanens nya flagga samt toppemblemet  

Klicka på bild

 I museet finns nu en hylla uppsatt med hjälmar

  

Detta fina lejon satt på hakbanden på de tidigare hjälmarna 

 

 Nyinvigning av museet den 9 augusti 2016 och Kaares 100 årsdag

 Foto:Urban Duhrin

(Samtliga bilder finns högupplösta)

  

Jan Wisén följer Kaare Brandsjö till museet

  Kaare Brandsjö ser glad och tacksam för uppvaktningen i bakgrunden Anders Klarström och Göran Schnell
 Sigge Dellerts orkester underhöll

 

Lars Henricsson gratulerar Kaare på 100 års dagen

 

Bernt Andersson och Lars Henricsson

 Svante Borg håller tal till Kaare och till museets nyinvigning

 
   

 

 

En återblick på museets renoveringsarbete

Tisdag den 27 oktober 2015

Nu drar det stora inventeringsarbetet igång på museet. Några av museigruppens medarbetare har dragit igång sorteringen av gamla bilder från olika delar och händelser i Stockholm. En stor del av materialet kommer att läggas på hemsidan.

OBS! Bilderna ligger i tidsordning. För att se arbetets gång måste man scrolla sidan nedåt.

Christer Lundell och Gert Ekström samt Urban Duhrin i arbetstagen.Urban syns inte för han tog bilden.

Karl-Oscar och Lasse Hallander granskar bilder. Foto: Hardy

Fler som granskar och noterar. Foto: Hardy

 

Tisdag 19 januari 2016

Arbetet med putsning av väggar är i full gång likaså nedmontering av alla saker i museet.

Foto: Urban Duhrin

 Nu är de stora sakerna inplastade väl skyddade inför målningen.

 Ja bilderna talar för sig

  

Torsdag 21 januari. Sprutmålning av gamla "puben" Foto: Tommy Wållberg

 
  Målat och klart

Här plockas den näst sista spotlighten ner

   

Den nedre delen av museet tar form dag för dag. Nu har balkarna fått en vackert röd ton.

Foto: Tommy Wållberg

4 februari, golvläggning i det nedre rummet (puben). Halva nuvarande museidelen är målad. Överflyttning av kärror och övriga saker har gjorts till den målade delen. Under v 6 målas andra delen. 

 

16 februari, en stor del av golvet är uppreglat och pålagd golvspånskiva samt isolering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 februari, fortsatt arbete nere i "puben" eller nya museidelen. Vattenläckage upptäcktes av ringa omfattning av Wållan. Felsökning inleddes. Pumpen fungerade som den skulle men diskmaskinen full med vatten. Urpumpning och total frånkoppling. 

Reglar för en hylla utmed långväggen - Svart avslutning ovanför balkarna                  

- Ludde, Wengan, Urban rengjorde spotlightenför att senare på dagen återmontera dessa med hjälp av Lillo. Flera lampor trasiga. Avtäckning av föremål, montrar och golv i halva delen av museet. Lite målning återstår av vägg och balkar.

 Tisdag 8 mars - Slutstrykning i den stora museidelen. Balkarna blir målade i en vackert röd ton.

2 juni 2016 Logon på väggen färdig

 

Katarina brandmuseum 14 dec 2015, som det såg ut innan renoveringen startade

Tidigare tagna bilder  

Vid varje brandstation fanns en lyckta som visade var hjälp fanns att få vid eldsvåda. Lycktorna var till en början gasdrivna.

 

Samtliga bilder foto: Urban Duhrin

 

Ett av de 58 brandskåp som uppsattes runt om i staden vid brandkårens början1876.

Handdragen redskapskärra från en av de mindre brandstationerna. På väggen ses minnes tavlor från

brandkårens sista hästar, Max och Dux, som såldes 1916.

         Vid väggen Katarina brandstations telegraftanläggning från 1880 talet. 

Brandkontorets märke. Brandkontoret, Sveriges första försäkringsbolag grundat 1746. 

 

År 1913 hade brandkåren 29 hästar,

en av dessa var Gerda.

 

 

 Från vänster befälshjälm 1800 tal. 

Mitten manskapshjälm 1800 tal. 

Till höger befälshjälm 1930-1945.

Befälshjälm 1800 tal.

 

 Luftpump till friskluftsapparat.

 Rökskydd för brandmän. 

 

Brandkårens tredje brandchef

Axel Svinhufvud 1910-1932. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu