Röde Hanen - Stockholm

Stockholms Brandförsvars historia

Idrottsklubben

 

Brandkårens Idrottsklubb (BIK)                 

  

Foto: Urban Duhrin

Här kommer idrottsklubbens gamla tidskrifter mm att läggas in för läsning 

Jubileumsnummer åren 1912-1927  Stadgar 1946 Hur idrottsklubben bedrevs under 75 år
Jubileumsskrift 1912-1932 BIK nr 2 1943 BIK nr 1 1945
BIK nr 2 1945 (ej annonser) BIK nr 2 1946 julnummer BIK nr 2 1947 julnummer
BIK 1948 julnummer BIK 1949 julnummer BIK 1955 julnummer
BIK 60 år 1912-1972

BIK 1912-1987-75-ar.pdf

 

Idrottsbilder fr 1940 talet  (se mer här)

  

Kalle Wall en populär idrottsman inom BIK

 

  

 Idrottmedalj  1943 Terränglöpning

 

 

Jubileumsmedalj 1912-1987 
  Nyckelring
   
     

 

 

 

 

 

 

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu