Röde Hanen - Stockholm

Stockholms Brandförsvars historia

Böcker/tidskrifter/personaltidning

 Att växa upp  på Johannes Brandstation

 

 ”Brända Stickor” handlar till stor del om min uppväxt på Johannes       Brandstation och hur jag påverkades av att växa upp bland eld och lågor.  Pappa  var 1:e brandingenjör och visste hur farlig eld kan vara, han hade själv mist sin mor vid en eldsvåda. Men hans förmaningar att jag inte fick leka med  eld fick motsatt effekt, för jag blev bara mer och mer fascinerad och självklart även triggad av miljön på Johannes, med alla spännande övningar jag kunde beskåda från köksfönstret. Tillsammans med min buskompis Uffe tände jag många eldar i Johannesparken. För det mesta gick det bra, men en gång höll den gamla klockstapeln från 1600-talet på att gå upp i rök – inte på grund av oss, utan på grund av att någon hade larmat brandkåren!Boken är på drygt 400 sidor och rikt illustrerad med originalfotografier. Ca 125 sidor upptas enbart av bilder. Boken rymmer både humor och eftertanke och förutom uppväxten på JO handlar den om de händelserika ungdomsåren och senare frilansande dokumentärfilmare. Boken beräknas ha lämnat tryckeriet den 19 november och kan beställas via post, telefon eller mail från ESFilm, Erik Strömdahl, Glombo 110, 820 60 Delsbo. Tel 070-765 57 60, esfilm@mac.com Betalning via faktura eller förhandsinbetalning.

Pris  inkl. moms + frakt 30:- dvs totalt

Stockholms Brandförsvar 100 år1975

Stockholm i lågor

av Bo Grandien

Handlar om 7 stora historiska bränder i Stockholm

 

Brandkårens idrottsklubb 100 år

1912 - 2012

Brandkåren i Stockholm 133 år1875-1975

 Brandvakten

Stockholms brandskydd och brandkår under gångna tider

 Stockholms Brandkårs kamratförening
 en jubileumsskrift 1905-1935

Brandkårstidskrift jubileums nr 1912-1952

 

elden-borgenstierna.pdf

 

 
 

Brandstationen heter en ny bok för barn. Skriven avHolmfridur Hardardottir. Mycket välformulerad med fina vänliga illustrationer. 

Berättar även om brandstationen förr

www.filurdesign.se

 

 
     
     

Tidskrifter / personaltidning

STRÅLRÖRET

Strålröret nr 4 1992,

Strålröret nr 7 1997,

Strålröret nr 1 1998,  

Strålröret nr 2-3 1988,

Strålröret nr 3 2000,

Strålröret nr 4 2001,

Strålröret nr 5 2001

 

 

 
 Phonetiken nr 1 2016 (läs här)
Denna tidskrift utges av Sveriges Teletekniska Samlar Förening. I detta nummer finns på sidorna 10-12 en artikel om Brandtelegrafen i Stockholm

 

   

Tidningen Brandskydd 

brandskydd-1924.pdf

Häfte nr 10- om C G Borgenstierna
   
   

 

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu