Röde Hanen - Stockholm

Stockholms Brandförsvars historia

Bildarkiv 1900 - 1939

Dagrummet vid Johannes brandstation omkring 1893 för brandmanskapet

Övningar i handtelegrafi och morsetelegrafering anordnades

Stockholms brandkår i gamla dar

Uppvisning i idrottsparken i Stockholm 1901

Befälhavare Brandkapten Borgenstierna

Brand i en impregneringsfabrik med tillhörande sågverk och vedgård. Branden var anlagd.

 

På bilden syns

Brandchefen Sabelström

Brandkapten Svinhuvud

Brandlöjt Lundberg

Brandlöjt Borgenstierna

Brandlöjt Gyllenhammar

2 juni 1901

Medaljutdelning

Stockholm stad anordnade en fest vid medaljutdelning för livräddning vid eldsvådan vid Grevturegatan 1905.

Utdelningen var på Johannes

 

 

 

Gamla övningstornet på bakgården vid Johannes brandstation

1905

   

Pneumatiska stegen vid Johannes

Utskjutes med komprimerad kolsyra. Inköptes 1903. Använd en gång den 5 september 1904

 

Erik Ason Ahrén

årtal okänt

 

Brandsergerant Norell (sittande) 1905

stående t h är Brandmästare Johan Andersson

Brandkårsbalen 1905

Redskapsvagn framför gamla gymnastikbyggnaden på Johannes brandstation

1905

Drottningholms värdhus nedbrunnet 1908

Brandkårsparad 1909

Årsmöte 1909 i Svenska brandmannaförbundet, Gefle. Från Sthlm deltog: Cederholm, Edberg, Sjöqvist samt Lindblom

Brandmannaförbundets årsmöte i sthlm 1911

Brandmannaförbundets årsmöte i Falun 1912

/p1010705.jpg

Brandmannaförbundets årsmöte i Västerås 1916

Deltagare från Stockholm: Cederholm. Edberg och Mac Donald

Uppvisning 1914

Egna tappstället på Katarina brandstation för påfyllning av bränsle.

1913

Häststegen 1913

Max och Dux

Brandkårens sista hästar

1914

Motorspruta nr 2 provas 1914

F.v ses Verkm Oterdal, Överbrandm. E johansson, Brandman Palmén och Brandförman Thomé

Lantmännens Riksförbunds magasin vid Värtan

1 okt 1917

Lantmännens Riksförbunds magasin vid Värtan

1 okt 1917

Vindsbrand på Hantverkargatan 1

6 augusti 1917

Vindsbrand på Hantverkargatan 1

6 augusti 1917

Ljunglöfs snusfabrik

8 maj 1918

Ljunglöfs snusfabrik

8 maj 1918

Krukmakargatan 3

13 maj 1918

Brandchefen

Bruno Hollstens 80 års dag 1920

Johannes brandstations gymnastiksal

 

Brand vid Galärvarvet

6 augusti 1921

Foto: Svinhuvud

Inspelning av filmen "Luffarpetter" på Johannes brandstation 1922

----------------------------------------------------------------

Herkulesgatan 11 1929

Ångsprutan från vattenledningsverket, uppställd på Drottninggatan för länspumpning av vatten rinnande genom dörröppningen i brandrummen mellan Herkulesg. 11 och Drottningg. 18-20

   

Djurgårdsteatern under eftersläckning. Brandchefen Svinhuvud, Brandkapten Arve med några brandmän vid södra sidan av den brunna teatern. Året var 1929

Djurgårdsteatern brann 1929

 /elux-branden-essingen.jpg

Branden på Lilla Essingen då Elektroluxfabriken brann.

1936

 /luddes-reimers-32-1024x745.jpg

Branden på Lilla Essingen då Elektroluxfabriken brann. 

1936

 

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu