Röde Hanen - Stockholms brandhistoria

Stockholms brandförsvars historia

Bildarkiv 1900 - 1939

Förstoringsbara bilder, markera och klicka

 

Stockholms brand 50 års jub 1925

Stockholms brand 50 års jub 1925

 Stockholms brand 50 års jub 1925

     Barnens dag 1915

 Barnens dag 1915

Barnens dag på stadion 1913

Barnens dag 1915

Barnensdag 1915

Brandlöjtnant Hamberg begraving  Brandlöjtnant Hamberg begraving  

Danskvällar på Johannes 1916

Danskvällar på Johannes 1917

Danskvällar på Johannes 1919

Danskvällar på Johannes 1920

       

 

Bilder på personer kända som okända. Tyvärr finns inte namn eller årtal på alla

Danielsson Brandman
 
A G Hamberg 1900
 
Hans Medberg
Carl Gustaf Thor
 
Lagerström
Överstelöjtnant Tore Lundberg
V L A Gilsay 1900
Gustav F?
Överbrandmästare SS Johansson
 
       
 
Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu