Röde Hanen - Stockholm

Stockholms Brandförsvars historia

Föreningen

Ansökan om medlemsskap och medlemsangelägenheter finns längre ner på denna sida. Föreningen är öppen för såväl pensionär som aktiv i brandförsvaret.           

Styrelsen 2017

 

Ordförande

Jan Wisén

Ordförande

jan.e.wisen(@)gmail.com

tfn 070-346 95 15

Ledamöter

Björn Ölander

Sekreterare

nalle.olander(@)gmail.com   tfn 070 764 8939

 Lars Hallander - Kassör

   lars.hallander(@)spray.se 

tfn 070 980 29 59 

 Jan Sommar -Medlemsfrågor

jms(@)comhem.se
tfn 072 311 55 14

 Staffan Lindberg

lillo.lindberg(@)live.se
tfn 073 973 12 08 

 Christer Lundell

 christer.lundell(@)mail.com    tfn 073 973 12 09

Yngve Letterholt 

yngvefire(@)yahoo.se

tfn 073 973 14 60

Adjungerande

 Urban Duhrin, Hemsida  

duhrinurban(@)outlook.com  

tfn 070 860 18 67

 Gert Ekström

gert.ekstrom(@)gmail.com 

tfn 073 679 37 16

Suppleanter

Göran Stark goran(@)starkast.eu 

Sven Mählqvist

sven.mahlqvist(@)outlook.com 

Revisorer

 Hans Wängsten

wengan42(@)hotmail.com

tfn 070 710 80 45

 Esbjörn Robertsson

esseulla(@)gmail.com 

 Leif Larsson rev.suppl. 
Klubbmästare

 Jan Kannebäck

ja.kanneback(@)telia.com

Arkivarie

 Christer Lundell

christer.lundell(@)mail.com 

Per-Åke Gavhed

perakegavhed(@)hotmail.com

OBS! Av säkerhetsskäl är @ tecknet satt inom parantes för att inte sökrobotar skall kunna fånga upp den.

Röde Hanen

Kamratföreningen Röde Hanen är en ideell förening som är öppen för aktiva och pensionärer vid Storstockholms Brandförsvar. Föreningen har nära samarbete med Storstockholms Brandförsvar.
Allt arbete drivs med ideella krafter. Ingen ersättning erhålls för något arbete.

Genom hemsidan och medlemsmöten förmedlas allt som görs i föreningen.

Den som känner för att lämna ett ekonomiskt bidrag vid sidan av medlemsavgiften kan sätta in en summa på föreningens plusgirokonto 45 90 29-5.

Märk inbetalningstalongen med ”Extra ekonomiskt bidrag”. 


Som ett minne av Brandingenjören Göran Bergström

så har Gunilla Linde och Bertil Zeinetz, bistått med ett ekonomiskt bidrag för Röde Hanens verksamhet.

Stort tack hälsar styrelsen


Hur blir man medlem?

Använd kontaktformuläret nedan. Fyll i det eller skicka ett mail till någon i styrelsen. För att kunna bli medlem gäller att man skall vara eller har varit:

anställd inom Stockholms Brandförsvar

Årsavgiften är 75 kr som insättes på

p g nr 45 90 29-5

För medlemsansökan använd kontaktformuläret nedan.

OBS! Endast födelseår, inte personnummer

 (Lämna tom)

 

Nästa medlemsträff:  2019

 

 OBS! Obligatorisk föranmälan

 smile

 

 

 

 

 

Angående utlåning av ”Gränden” Katarina

Skötseln av Gränden har tagits över av Röde Hanen som har utfört omfattande renoveringar i lokalen. Detta medför ändrade villkor för att nyttja lokalen. Dessa regler hittar du på vår hemsida nedanför denna text . OBS! Alla frågor om Gränden och muséet går via Röde Hanen.

Med vänliga hälsningar styrelsen Röde Hanen gm Per-Åke Gavhed (PG)

 

 

Bokning och regler för användning av Gränden (läs)

Kontaktpersoner för Gränden: Christer Lundell och Per-Åke Gavhed (se styrelsen om e-post adress)

 

 

Kamratträffar (pubkvällar) 2019

 

Obs! Nästa kamrataftonträff, vi ses den 26 februari 2019. Obs! 

(OBS! endast för medlemmar)

 

 

     
Kamratträffen på Kt den 14 december 2016 - Foto: Sinikka Halme
Sigge Dellert band skapade atmosfär Jan Wisén hälsade alla välkomna Stationschefen Mårten Frazén
 Förvärmning och musikdiggande Maten är uppdukad  
  Lasse Hallander stämde upp  
 Lasse Rang, Urban D och Hans Andersson kollar museet  
     
 

 Tidigare möten ÖM 2015

 

/rode-hanen-23-nov-2015-4-800x744.jpg

Sigge Dellert underhöll oss med svängig musik. Alltid ett trevligt inslag

 

 Janne Wisén, höll traditionsenligt ett inledande tal

 

 Tom Setterwall, ny räddningschef i Stockholm från 1 december

Erik Strömdahl, uppvuxen på Johannes eftersom hans far branding Strömdahl jobbade där. Signerade sin nya bok "Brända stickor"

Nästan 160 personer kom till kamratträffen på ÖM. Glada, kamratliga hälsningar och många diskussioner ägde rum över en god bit mat med dryck

 

     
Årsmötet 2015 i bilder. Foto: Per-Åke Gavhed. Bildspel, klicka på första bilden och bläddra sedan
Dagen till ära visades A 18 tankbilen upp. Nyrenoverad röd och grann.

 

 

 

 

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu