Röde Hanen - Stockholm

Stockholms Brandförsvars historia

Föreningen

Ansökan om medlemsskap och medlemsangelägenheter finns längre ner på denna sida. Föreningen är öppen för såväl pensionär som aktiv i brandförsvaret.           

Styrelsen 2016

 

Ordförande
Jan Wisén - Ordförande janwisen@bredband.net  070-346 95 15
Ledamöter
Björn Ölander - Sekreterare nalle.olander@gmail.com 070 764 8939
 Lars Hallander - Kassör  lars.hallander@spray.se 070 980 29 59 
 Jan Sommar - Medlemsfrågor  jms@comhem.se 072 311 55 14
 Roger Anbratt  roger.anbratt@telia.com  
 Christer Lundell  christer.lundell@mail.com 073 973 12 09
Staffan Hjelm  staffan.hjelm@hotmail.com  
Adjungerande
Urban Duhrin,   Hemsida ua.duhrin@gmail.com 070 860 18 67
Gert Ekström gert.ekstrom@gmail.com  073 679 37 16
Suppleanter
Staffan Lindberg lillo.lindberg@live.se  073 973 12 08 
Yngve Letterholt yngvefire@yahoo.se   073 973 14 60
Revisorer
Hans Wängsten wengan42@hotmail.com  070 710 80 45
Esbjörn Robertsson esseulla@gmail.com   
Leif Larsson rev.suppl.     
Klubbmästare
Jan Kannebäck ja.kanneback@telia.com  
Arkivarie

Christer Lundell

Per-Åke Gavhed

christer.lundell@mail.com

per-ake.gavhed@ssbf.brand.se

 

Röde Hanen

Kamratföreningen Röde Hanen är en ideell förening som är öppen för aktiva och pensionärer vid Storstockholms Brandförsvar.
Allt arbete drivs med ideella krafter. Ingen ersättning erhålls för något arbete.
Genom hemsidan och medlemsmöten förmedlas allt som görs i föreningen.
Den som känner för att lämna ett ekonomiskt bidrag vid sidan av medlemsavgiften kan sätta in en summa på föreningens plusgirokonto 45 90 29-5. Märk inbetalningstalongen med ”Extra ekonomiskt bidrag”.

Hur blir man medlem?

Använd kontaktformuläret nedan. Fyll i det eller skicka ett mail till någon i styrelsen. För att kunna bli medlem gäller att man skall vara eller har  varit anställd inom Stockholms Brandförsvar

Årsavgiften är 75 kr som insättes på p g nr 45 90 29-5

För medlemsansökan använd kontaktformuläret nedan. 











(Lämna tom)

 

Medlemsangelägenheter

 

Röde Hanens höstträff 2017

(Obligatorisk anmälan)

Kungsholmens brandstation den 5 december 2017 kl 1600

I ett särskilt föreningsbrev till medlemmarna har kallelse till träffen gjorts.

> Kontakta någon styrelsen om något fel uppstått i utskicket.

> Olle Nilsson "Jazz Friends" spelar

> Personal från Kungsholmens brandstation beskriver sina intryck och upplevelser från insatsen på Drottninggatan den 7 april

 

Angående utlåning av ”Gränden” Katarina

 

Skötseln av Gränden har tagits över av Röde Hanen som har utfört omfattande renoveringar i lokalen. Detta medför ändrade villkor för att nyttja lokalen. Dessa regler hittar du på vår hemsida nedanför denna text . OBS! Alla frågor om Gränden och muséet går via Röde Hanen.

Med vänliga hälsningar styrelsen Röde Hanen gm Per-Åke Gavhed (PG)

 

 

Bokning och regler för användning av Gränden (läs)

Kontaktpersoner för Gränden: Christer Lundell och Per-Åke Gavhed (se styrelsen om e-post adress)

 


 

Kamrataftnar (pubkvällar) 2017

(OBS! endast för medlemmar)

Nästa Pubkväll blir den 28 november

 

Information om kamrataftnarna finns att läsa här

 

     
Kamratträffen på Kt den 14 december 2016 - Foto: Sinikka Halme
Sigge Dellert band skapade atmosfär Jan Wisén hälsade alla välkomna Stationschefen Mårten Frazén
 Förvärmning och musikdiggande Maten är uppdukad  
  Lasse Hallander stämde upp  
 Lasse Rang, Urban D och Hans Andersson kollar museet  
     
 

 Tidigare möten ÖM 2015

 

/rode-hanen-23-nov-2015-4-800x744.jpg

Sigge Dellert underhöll oss med svängig musik. Alltid ett trevligt inslag

 

 Janne Wisén, höll traditionsenligt ett inledande tal

 

 Tom Setterwall, ny räddningschef i Stockholm från 1 december

Erik Strömdahl, uppvuxen på Johannes eftersom hans far branding Strömdahl jobbade där. Signerade sin nya bok "Brända stickor"

Nästan 160 personer kom till kamratträffen på ÖM. Glada, kamratliga hälsningar och många diskussioner ägde rum över en god bit mat med dryck

 

  Årsmötesprotokoll maj 2015   
Årsmötet 2015 i bilder. Foto: Per-Åke Gavhed. Bildspel, klicka på första bilden och bläddra sedan
Dagen till ära visades A 18 tankbilen upp. Nyrenoverad röd och grann.

 

 
Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu