Röde Hanen - Stockholms brandhistoria

Stockholms brandförsvars historia

Styrelsen

Ansökan om medlemsskap och medlemsangelägenheter finns längre ner på denna sida. Föreningen är öppen för såväl pensionär som aktiv i brandförsvaret.           

Styrelsen 2023

Ordförande

Jan Wisén - Ordförande

tfn 070-346 95 15

Ledamöter

Göran Stark - Sekreterare

tfn 073 973 13 76

Rolf Almkvist - kassör

072 558 1838

Måns Wiberg-Medlemsansvarig

brand262@gmail.com

Staffan Lindberg

tfn 073 973 12 08 

Christer Lundell  

tfn 073 973 12 09

Yngve Letterholt 

tfn 073 973 14 60

Suppleanter

Per-Åke Gavhed

 073 973 10 06

Sven Mählqvist

073 973 14 27

Revisorer

 Hans Wängsten

tfn 070 710 80 45 

Leif Larsson

Revisorssuppleant

Tomas Nyberg

Klubbmästare

 Jan Kannebäck

Arkivarie

 Christer Lundell

tfn 073 973 12 09


Per-Åke Gavhed


 Gert Ekström

adjungerad

Webbredaktör

 Urban Duhrin 

Valberedning

Tomas Olofsson

samt

Patrik Gustafsson

OBS! Av säkerhetsskäl är @ tecknet satt inom parantes för att inte sökrobotar skall kunna fånga upp den.

 

Hur blir man medlem?

Använd kontaktformuläret. Fyll i det och skicka . För att kunna bli medlem gäller att man skall vara eller har varit:

anställd inom Stockholms brandförsvar

Årsavgiften är 75 kr som

insättes på

p g nr 45 90 29-5

eller Swish

1235492616

Efter godkänd ansökan

Vid swish,  glöm inte att ange ditt namn

För medlemsansökan ska kontaktformuläret användas.

 

Röde Hanen

Kamratföreningen Röde Hanen är en ideell förening som är öppen för aktiva och pensionärer vid Storstockholms brand- försvar. Föreningen har nära samarbete med Storstockholms brandförsvar.
Allt arbete drivs med ideella krafter. Ingen ersättning erhålls för något arbete.


Överenskommelse mellan kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar och kamratföreningen Röde Hanen

Kamratföreningen Röde Hanen är en ideell förening för anställda och tidigare medarbetare vid Storstockholms brandförsvar (SSBF). Föreningen har ett nära samarbete med SSBF och förvaltar det så kallade brandkårsmuseet, beläget på Tjärhovsgatan, Stockholm. Föreningen förvaltar och reparerar även SSBF:s veteranbilar.

Storstockholms brandförsvar har en vilja och ett behov av att samverka med det civila samhället för att stärka sin förmåga att hantera och förebygga olyckor. Kamratföreningen möjliggör för SSBF att vid behov, vid exempelvis större kriser eller andra påfrestningar i samhället, ta hjälp av den kompetens och förmåga som finns inom föreningen på motsvarande sätt som exempelvis de Frivilliga resursgrupperna (FRG).

Kamratföreningens åtagande

Föreningen ska vara öppen för aktiva och tidigare anställda vid Storstockholms brandförsvar.

Föreningen ska utse ett antal medlemmar att vara kontaktpersoner  gentemot SSBF.

Föreningen förvaltar museiverksamheten, inklusive veteranbils- garaget och övrig äldre utrustning vid brandkårsmuseet på Katarina brandstation. SSBF har tillträde till föreningens lokaler på Katarina brandstation utan kostnad.

Föreningen ska på initiativ av SSBF, då SSBF har behov av stöd vidräddningsinsatser eller krissituationer, kontakta sina medlemmar och undersöka om de har möjlighet att bistå brandförsvaret. Stödet kan bestå av hjälp med transporter, enklare uppgifter i samband med räddningsinsatser, ledningsstöd/stab eller motsvarande. Brandförsvaret ersätter medlemmarna med samma ersättning som räddningsvärnen i samband med dessa insatser.

Föreningen ska, då SSBF har behov av stöd, vara behjälpliga vid särskilda evenemang, så som öppet hus, jubileum och andra lämpliga tillfällen. Själva museet ska dock inte nyttjas för öppet hus.

Föreningen ska hjälpa till att sprida brandskyddsinformation vid visningar av museet. För detta bistår SSBF med uppdaterat informationsunderlag motsvarande broschyrer etc.

Föreningen ska, efter önskemål från anhöriga, med sina medlemmar deltaga som fanvakt vid begravningar av nuvarande och tidigare medarbetare.


Genom hemsidan och medlemsmöten förmedlas allt som görs i föreningen.

Den som känner för att lämna ett ekonomiskt bidrag vid sidan av medlemsavgiften kan sätta in en summa på föreningens plusgirokonto 45 90 29-5.

Märk inbetalningstalongen med ”Extra ekonomiskt bidrag”. 


Styrelsen, allmänna handlingar

Årsmöte hölls

den 21/5, kl. 16.00 på Kista brandstation


 

 

Kamratträffar (pubkvällar) 2024

 

 Sista pubkvällen för säsongen var den 28 maj.

vi ses till hösten igen

från kl 1600 med reservation för ändringar

(OBS! endast för medlemmar)

OBS! Glöm inte att betala medlemsavgiften

 

Swish: 1235492616

eller

p g: 45 90 29-5

 
Medlemsansökan(Lämna tom)

 

Angående utlåning av ”Gränden” Katarina

 Privat nyttjande av gränden (museet) är inte längre möjligt. Den främsta anledningen är att Stadsmuseet inte tillåter det då museet lånar många föremål av dem, varav flera är oersättliga.

Visning med guide, kaffe och bröd, kan beställas. Tiderna är måndag till fredag efter överenskommelse.

Vänliga hälsningar från Röde hanens styrelse.

Kontaktpersoner för Gränden:

                                            Christer Lundell och Per-Åke Gavhed 

 

 

Årsmötet 2022 

2022-05-18-protokoll-fört-vid-årsmöte-bk.pdf    2022-05-18-konstituerande-möte.pdf

Peter "Peppe" inleder 2022, årsmötet med ett välkomnande till Brännkyrka brandstation

En fin bild som Håkan Ragell tog vid årsmötet.

Lars Hallander kom till allas glädje till mötet.

Klappas här om av Lars Henriksson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu