Röde Hanen - Stockholms brandhistoria

Stockholms brandförsvars historia

Bildarkiv 1940 och framåt

 

 

Harald Selldén 1944

 

Harald Selldén och tyska brandchefen Ortloph 1939

 

Erik Arve 1950

Vid 75 årsjubileet (1950) mottager

Erik Arve av Hagander en gåva från Sthlm stad

Erik Arve avtackas 1956

        

Arnold Billvik 1965

Arnold Billvik 1953 vid en civilförsvars övning

Skogsberg eftersläcker 1939

Lennart Holm spelar xylofon 1950

 

Brandmästare Sigurd Thurlin 1952 

Brandveteraner i glatt samspråk på Katarina Brandstation 1949

   
   

 

Personalbilder:

personal-1997.pdf 

personal-1997.ppt Filen är en powerpoint pres och måste sparas på den egna dator först

Brandtelegrafen på Östermalms brandstation

 Brandman i arbete.

Inga uppgifter om bilden

Rökdykare i arbete

Gastubsexplosion vid Roslagstull

Gastubsexplosion vid Roslagstull där även en spårvagn råkade illa ut

/transportkomp-1934.jpg
Branden i transportkompaniet vid Kungsholmstorg  16 mars 1934

Stockholms gelantinfabrik i lågor

 

Rökdykarinsats 1950

 

 

Dykövning på Kungsholmen bild 1-5

 

 

 

Kranbilen 36:an bärgar en båt

Foto: Svenska Dagbladets arkiv

Instats vid Mosebacke

Foto: Svenska Dagbladets arkiv

Olycka troligtvis med spårvagn

Foto: Svenska Dagbladets arkiv

Strömvall diskuterar med ryska brandexperter vid besök på Katarina brandstation

Foto: Svenska Dagbladets arkiv

 

Grevinnan Estelle Bernadotte berättar för brandman Gunnar Dahlgren om sina iaktagelser om branden på tecermonihuset på Djurgården som förstördes 2 oktober 1969

Foto: Svenska Dagbladets arkiv

 
   

 

 

 

 

 

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu