Röde Hanen - Stockholm

Stockholms Brandförsvars historia

Filmer om Brandkåren

 

Filmer om och med Stockholms Brandkår

 

En film  om brandkår,polis,ambulans i Sthlmsområdet 1958. (Kungl biblioteket)

http://www.filmarkivet.se/movies/veckorevy-1941-11-17/1941-11-17/  A 36 bärgar spårvagn. Läs texten under startbilden,  vinjettbilden lite vilseledande

>Mer Stockholms brandkår 50 år (Kungl biblioteket)

>Vår populära brandkår  (Kungl biblioteket)

>Brandkåren  (Kungl biblioteket)

Stockholms nya redskapsvagn 1917>>

> Jätteeldsvåda Liljeholmen 1920 - Svenska Maskinverken, Levins skofabrik och Liljeholmens kassaskåpsfabrik brann ner till grunden. Från Stockholmskällan

>Stockholms brandkår 1922>>

>Stockholms brandkår firar 50 år>>

Journalfilm från filmarkivet med bla brandkåren en bit in i filmen

>Mjölkcentralen 1937>>

>Hyland på Katarina brandstation>>

>Tunnelraset vid Skanstull från öppet arkiv>>

Intervju med Brandkapten  Andreas Grill

>http://www.stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=30083>>

>Rök inte i sängen,  propagandafilm från 1926>>
med Johannes som utryckningsstation

>Brand på Österlånggatan 1960 (Öppet arkiv svt) 

>Eldsvåda på söder (Stockholmskällan hämtad 9/1 2017)

Bränder har alltid skrämt men också fascinerat.Kanske är det ett av skälen till att journalfilmskameran ofta fanns på plats när elden brutit lös.Den här filmen skildrar en eldsvåda i ett par åkarstallar på Södermalm.Det är tidig morgon och nyfikna människor har samlats för att se brandmännen bekämpa elden.
>Eldsvåda på Terrasitbolaget (Stockholmskällan, hämtad 9/1 2017)
Här blir delar av Terrasitaktiebolagets kemiska fabrik på Kungsholmen lågornas rov.

>Stadens melodi från 1939>>

Journalfilm, blandat innehåll med bla ambulans och brandkår

>En film från Spånga>>

Journalfilm om Spånga där det finns ett stycke om Solhems borgarbrandkår 1948 

>Paramountjournalen 1929 (oktober)>>

En filmeldsvåda har arrangerats av sprängämnesinspektören ute på Ladugårdsgärde.

>En lektion i beredskap 1940>>

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu