Röde Hanen - Stockholms brandhistoria

Stockholms brandförsvars historia

Södertörns Historia

 

År 1913 inkorporerades Brännkyrka (1913) och Bromma (1916) med Stockholms stad, som då övertog ansvaret för brandförsvaret inom dessa områden.

Vid ett avtal mellan Brännkyrka socken och staden uppförde byggnadskontoret ett redskapshus i Örby och av brandpersonal ett liknande i Södertörns villastad samt i Fridhem och Mariehäll.

Utrustningen i bodarna bestod av en handdragen redskapskärra med skarvstegar, slang, pytsspruta, yxor strålrör mm.

Bemanningen bestod av en brandförman vid Örby och en brandförman vid Södertörns villastad, i Mariehäll och Fridhem fanns det en brandman på vakt på vardera stället. I Örby inkvarterades den vakthavanade brandförmannen i det polisvaktkontor som fanns i närheten.

Vid  larm fick ortsbefolkningen hjälpa till i väntan på hjälp från brandstationer ifrån innerstan.

Utryckningarna var få till antalet, flest utryckningar hade Södertörn 1918 med 13 st och Örby 1919 med 11 st.

1924 upphörde beredskapen vid brandbodarna och personalen flyttades till Värtans brandstation.

På bilden ses Södertörns villastads brandbod, även kallad Fagersjö brandbod.

 

Redskapskärra

Redskapskärra

 

 

 

 

 

 

 

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu