Röde Hanen - Stockholms brandhistoria

Stockholms brandförsvars historia

Maria Brandstation

 

Foto: Röde Hanens arkiv

Foto: Röde Hanens arkiv

 

Vid Adolf Fredriks torg

Våghuset vid Adolf Fredriks torgs södra sida gjordes 1876 om till Maria brandstation. Bemanningen utgjor­des 1878 av en korpral, en vicekorpral och fyra brandkarlar.

Redan 1882 framhöll brandchefen att denna brand­stations läge inte var lämpligt. Stationen borde flyttas västerut, närmare den nya stadsdel  "som med stora och höga hus har vuxit upp vid Hornstull". Dessutom påpekade han att Maria brandstation var den station som hade de sämsta lokalerna: det var ont om utrymme för såväl manskap som utrustning.

 

7.1 Maria brandstation, Hornsgatan 53. Foto: Röde Hanens arkiv

 

Hornsgatan 53

Brandchefen förnyade varje år sina önskemål, men först 1886 beslöts att Maria brandstation skulle flyttas. 1 augusti 1887 flyttade man till Hornsgatan 53. Den gamla stationen revs.

1891 fick Maria brandstation på gården ett stall med plats för tre hästar och utrustning för utryckning med hästar. Två hästar placerades på Maria.

Krukmakargatan 22

Vid sekelskiftet var det dags att bredda Hornsgatan mellan Rosenlundsgatan och Torkel Knutssonsgatan. Detta innebar att Maria brandstation måste rivas. 1901 beslöt stadsfullmäktige att en ny brandstation skulle uppföras vid Krukmakargatan 22, eftersom ingen byggnad fanns som kunde byggas om. Den nya stationen låg liksom den gamla i kvarteret Råttan.

I den nya byggnaden skulle även rotemansexpedi­tionen finnas. Dessutom planerades en polisstation på tomten. Byggnadsarbetet påbörjades i augusti 1901 och 13 september 1902 fick man flytta in.

Dagrummet på Krukmakargatan Foto: Röde Hanens arkiv

Den nya brandstationens huvudbyggnad var fyra våningar hög. Öster om den fanns en tvåvåningsbyggnad för spruthus med tre utfartsportar samt logement och dagrum. Ett stall med plats för fyra hästar låg i vinkel mot gården.

Foto: Röde Hanens arkiv

1908 insattes i spruthuset en glidstång till logement­et i våningen ovanför. 1910 infördes kombinerad elektrisk alarm- och belysningsanordning. 1913 fick man ett övningstorn samt gymnastikutrustning i spruthuset.

1913 fick Maria brandstation ytterligare två hästar och kom nu att ha fyra stycken. Anledningen till denna förstärkning var att Brännkyrka nu inkorpo­rerats. I väntan på att en ny brandstation skulle byggas vid Liljeholmen fick såväl Maria som Katarina brandstation även tillfällig personalförstärkning.

26 september 1916, samma dag som Liljeholmens brandstation invigdes, utrymdes Maria brandstation.

Monica Eriksson

 

Maria brandstation idag, augusti 2021. Foto: Urban Duhrin

Gamla stallet för hästarna

 

Gården, porten går ut mot krukmakargatan

Höloftet

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu