Röde Hanen - Stockholm

Stockholms Brandförsvars historia

Rådstugan

Rådstugans brandstatiom

 

1876 gjordes rådhusvaktens gamla lokal i Rådhuset om till brandstation. Rådhuset var vid denna tid inrymt i Bondeska palatset vid Riddarhustorget. 1878 var stationen bemannad med en korpral, en vice­korpral och fyra brandkarlar. Rådstugans brandsta­tion hade aldrig några hästar.

På 1910-talet började man skaffa automobilmotor-sprutor på brandstationerna. Den spruta som sedan 1913 fanns på Johannes brandstation kom vid larm från Rådstugans stadsdel fram till brandplatsen lika snabbt eller snabbare än vakten från Rådstugans station, som ryckte ut med en handdragen kärra. Därigenom hade stationen förlorat sin betydelse.

19 augusti 1914 drogs Rådstugans brandstation in. Man måste införa en ändring i brandstadgan, efter­som det stod där att en brandstation skulle finnas i Staden mellan broarna.

Monica Eriksson

 

 

 

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu