Röde Hanen - Stockholms brandhistoria

Stockholms brandförsvars historia

Liljeholmens Brandstation

Uppdaterad 2015 03 11

 

Brännkyrka var från och med 1913 inkorporerat med Stockholm, och staden måste uppföra en brandsta­tion inom detta område.

I väntan på denna brandstation fick såväl Maria som Katarina brandstationer personalförstärkning. Maria brandstation fick dessutom ytterligare två hästar.

1914 planerades en brandstation vid Liljeholmen. Be­manningen skulle utgöras av en brandmästare, tre brandförmän och 18 brandmän. Dessutom skulle man ha motordrivna fordon.

Den 26 september 1916 var Liljeholmens brandsta­tion färdig att invigas. Samma dag utrymdes Maria brandstation.

1944 lades Liljeholmens brandstation ned.

Monica Eriksson

 

Liljeholmens brandstation

Stationen ligger i centrum av bilden. Nu går gamla riksettan/ Södertäljevägen rakt igenom. Liljeholmsbron skymtar i bakgrunden.

Foto: Röde Hanens arkiv

Foto: Röde Hanens arkiv

 

 Brandkapten W Palmqvist på främre raden   som nr 3. Foto: Röde Hanens arkiv

 Manskapet 1920 Foto: Röde Hanens arkiv Foto: Röde Hanens arkiv
   
Foto: Röde Hanens arkiv

1931

Foto: Röde Hanens arkiv

 

Foto: Röde Hanens arkiv

Avskedsfesten 1944

Foto: Röde Hanens arkiv

 

 

 

 

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu