Röde Hanen - Stockholms brandhistoria

Stockholms brandförsvars historia

Kungsholmens Brandstation

 

På denna sida finns historik och bilder från Kungsholmens olika stationer

 

När brandtelegraf infördes i Stockholm 1876, gjordes ett undantag för Kungsholmen, eftersom det ännu inte fanns någon brandstation där. 1877 fanns det fortfarande ingen brandstation på Kungsholmen, och Kungsholms kyrkas torn sattes nu i telegrafisk för­bindelse med huvudstationen vid Johannesplan. I Kungsholms kyrka fanns ständig tornvakt.

 

Parmmätargatan 9

1878 började man planera en brandstation vid Kungsholms kyrkogård. Tomten nr 5 och 6 i kvarte­ret Vindruvan (nu kvarteret Bananen) inköptes. Polisstation och rotemansexpedition skulle också finnas på platsen. 1879 revs de gamla trähus som fanns på tomten, och brandstationsbyggnaden grund­lades och uppfördes. Den inreddes för brandkår, roteman och polis. Parmmätargatan 9 var adressen. Bemanningen var densamma som på de andra mindre stationerna: en korpral, en vicekorpral och fyra brandkarlar.

1879 kunde brandtelegrafen fullbordas. Nu fick ock­så Kungsholmen brandskåp.

 

Fleminggatan 24

1891 planerades en ny brandstation på Kungsholm­en. Den skulle ligga vid Fleminggatan, i kvarteret Tegelslagaren (nu kvarteret Tegelbruket). Först tänkte man att någon redan befintlig byggnad som

tillhörde staden kunde byggas om till brandstation. Då detta inte var möjligt, måste en ny byggnad upp­föras.

Den nya brandstationen grundlades och uppbyggdes 1892. 23 september 1893 flyttade man in vid Fleminggatan 24. Två hästar placerades på den nya stationen.

1911 anordnades elektrisk alarmbelysning. 1913 fick Kungsholmens brandstation ett övningstorn och gymnastikredskap i spruthuset. 1915 fick man en automobilmotorspruta. 1919 ändrades en del av det före detta stallet om till kök, dag- och matrum.

Kungsholmens brandstation ansågs snart ha en mindre lämplig placering, i östligaste delen av Kungs­holmen och med ett ansvar även för Bromma, som inkorporerades 1915. Bromma brandstation fanns visserligen sedan 1919, men den stationen var svagt bemannad. Utryckning på den breda Fleminggatan beredde inga svårigheter, men det fanns ingen plats för att utvidga stationen inom den befintliga bygg­naden. Därför var det dags att tänka på en ny brand­station på Kungsholmen.

Kronobergsgatan 2

1928 ställde Stockholms Stads Brandförsäkringskon­tor medel till förfogande för en ny brandstation i kvarteret Bergsfallet (nu kvarteret Kartagos backe) vid Hantverkargatan/Kronobergsgatan. 11 augusti 1929 påbörjades arbetet. Arkitekten Gustav Laurelius ritade den nya brandstationen. Den blev klar snabbt, och den 20 december 1930 kunde man flytta till Kronobergsgatan 2.

17 januari 1931 invigdes den nya stationen. Samtidigt indrogs Kungsholmens gamla brandstation.

Monica Eriksson

 

 Bilder genom tiderna

Kungsholmens personal 1950- (PDF)

 

Jubileumsskrift från 1955 då Kungsholmens brandstation fyllde 25 år.

Läs skriften

Kungsholmen teckn. personal

klicka för förstoring

 


         

50 års jubileum                     

 

 

Dagrummet 1907

 

Scania Vabis nr 5

Kungholmens brandstation under byggnation och...

invigning

   

Invigning av Kungsholmens nya brandstation på Hantverkargatan år 1930

 

Kungsholmen 80 år

ett jubileum i skymundan

   

 

 
Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu