Röde Hanen - Stockholms brandhistoria

Stockholms brandförsvars historia

Hässelby Borgarbrandkår

 

Hässelby Borgarbrandkårs historia från verksamhetsåren 1918-1948. (PDF fil)

 

/hasselby-borgarbrandkar-1936-640x456.jpg

Manskapet uppställt för foto efter branden deb 18 april 1927

Här håller man på att avsluta insatsen. 1927

 

 

Fd. brandmannen Olle Schaurek vid Hässelby borgarbrandkår

Foto från den 11 september 2008

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu