Röde Hanen - Stockholm

Stockholms Brandförsvars historia

Hässelby Borgarbrandkår

 

Hässelby Borgarbrandkårs historia från verksamhetsåren 1918-1948. (PDF fil)

 

/hasselby-borgarbrandkar-1936-640x456.jpg

Manskapet uppställt för foto efter branden deb 18 april 1927

Här håller man på att avsluta insatsen. 1927

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu