Röde Hanen - Stockholms brandhistoria

Stockholms brandförsvars historia

Brännkyrka Fordon

 Foto: Röde Hanens arkiv, Jan Schmidt m fl  
 

 A 7 Stegbil

Scania-Vabis 1971

I tjänst 1949-1956

 A 31 Befälsbil

Oldsmobile L 37  1937

I tjänst 1937-1953

 A 42 Manskapsbil

Volvo LV 1100S 1940

I tjänst 1940-1956

 A 49 Motorspruta

Volvo LV 1250S, 1941

Pump: 1200 l/m

Vattentank: 500 l

I tjänst 1942-1964

A 23 Stegmotorspruta

Volvo LV 292 DS, 1945

Pump: 2000 l/m

Stege: Sthlms stegen ABA 297,

25 m

I tjänst 1945-1958

 A 51 Skogsbrandsjeep

Willys CJ 2A, 1942

I tjänst 1947-1967

 A 61 Skogsbrandssl. Jeep

Willys CJ 2 A, 1942

I tjänst 1949-1967

 A 56 Motorspruta

Scania-Vabis L 21 1949

Pump: 2500 l/m

Vattentank: 700 l

Slängkärra med 300 m slang

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambulanser

 
 
 
 
   

 

Röde Hanen Stockholm www.rodehanenstockholm.n.nu